Koncepti WEiSE®

Ne në German School of Kosova përqafojmë konceptin inovativ gjerman WEiSE® – Edukimi i orientuar nga vlerat në mjedise shkollore të personalizuara me angazhim prindëror (Werteorientierte Erziehung in individualisierten Schul-Einheiten mit Eltern).

Në GSK, ne besojmë në ofrimin e një edukimi të personalizuar dhe të orientuar nga vlerat që nxit mësimin e individualizuar dhe përfshin në mënyrë aktive prindërit. Ndërsa përvetësimi i njohurive mbetet jetik në epokën e teknologjisë së informacionit, ne shkojmë përtej dhënies së fakteve dhe shifrave. Ne angazhohemi të kultivojmë mençurinë – njohuritë, qëndrimet, vlerat dhe aftësitë e jetës që i fuqizojnë individët të bëjnë jetë të përmbushur.

Koncepti ynë WEiSE® është krijuar për të transmetuar këtë njohuri gjithëpërfshirëse te nxënësit tanë. Ky koncept përfshin një përzierje dinamike të qëndrimeve, motiveve, vlerave, njohurive, metodave dhe planeve të jetës – të gjitha kontekstuale dhe të varura nga personi. Nuk e lëmë të fshehur këtë urtësi, që na ka lejuar të jetojmë mirë si mësues, si popull dhe si kulturë, nga fëmijët që na janë besuar. Në vend të kësaj, ne e kalojmë atë në mënyrë sistematike, me planifikim bashkëpunues, njohuri të bazuara në të dhëna dhe një hapje ndaj përsosjes së vazhdueshme.

Për më tepër, ne e kuptojmë se arsimi është një përpjekje bashkëpunuese që përfshin mësuesit, studentët dhe prindërit. Ne angazhojmë në mënyrë aktive prindërit në rrugëtimin edukativ të fëmijës së tyre, duke njohur rolin e tyre vendimtar në formësimin e zhvillimit të fëmijës së tyre. Nëpërmjet komunikimit transparent, partneriteteve kuptimplote dhe vendimmarrjes së përbashkët, ne nxisim një mjedis arsimor mbështetës dhe gjithëpërfshirës.

Me konceptin tonë WEiSE®, ne ofrojmë një edukim që shkon përtej transferimit të thjeshtë të njohurive. Ne synojmë t’i pajisim studentët tanë me mençurinë dhe mjetet e nevojshme për të lundruar në kompleksitetin e jetës, për të bërë zgjedhje të informuara dhe për të kontribuar pozitivisht në shoqëri. Bashkohuni me ne në GSK ndërsa përqafojmë fuqinë transformuese të konceptit WEiSE® dhe përgatisim fëmijën tuaj për një të ardhme të pasuruar me vlera, mençuri dhe sukses.

Rreth Nesh

German School of Kosova është shkollë private e nivelit fillor dhe të mesëm të ulët. GSK ofron arsim cilësor dhe inovativ me partnerë gjermanë dhe amerikanë.

Kontakti

Social

© Copyright 2023 GSK School. All right reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.