Rreth nesh

German School of Kosova është një shkollë e re në Kosovë - një shkollë kosovare fillore e mesme e ulët (klasët 1-9) në partneritet të ngushtë me shkollat në Gjermani dhe Amerikë. Përvoja e suksesshme 30-vjeçare e The Cambridge School në fushën e arsimit në Kosovë, e kombinuar me përvojën 30-vjeçare të partnerit gjerman, si dhe përvojën e suksesshme të Cambridge Kids, natyrshëm kulmon me hapjen e German School of Kosova.

Vizioni ynë

Vizioni i shkollës sonë është: "Zhvillimi i potencialit të plotë të çdo nxënësi që të jenë të gatshëm për të qenë qytetarë globalë të përgjegjshëm dhe kompetentë ".

Misioni ynë

Misioni ynë në German School of Kosova është të ofrojmë një mjedis mësimor të sigurt, gjithëpërfshirës dhe stimulues, ku nxënësit mund të shkëlqejnë në aspektin akademik, social dhe emocional. Ne jemi të përkushtuar të promovojmë një kulturë pozitive në shkollë që vlerëson diversitetin, promovon respektin e ndërsjellë dhe fuqizon nxënësit që të arrijnë potencialin e tyre të plotë.

German School of Kosova bazohet në këto vlera që udhëheqin punën e shkollës:

do të jetë ylli udhëzues i gjithë punës në shkollë, në mënyrë që çdo nxënës të vlerësojë sinqeritetin dhe të udhëhiqet nga vlerat e veta në jetë.

do të mbretërojë në të gjitha ndërveprimet dhe komunikimin brenda shkollës. Çdo nxënës do të respektohet dhe do të mësohet të ketë respekt për të tjerët, për mendimet e ndryshme dhe të gjitha dallimet mes tyre.

pavarësisht ngjashmërive tona, të gjithë dallojmë nga njëri-tjetri. Diversiteti respektohet në shkollën tonë dhe pranohet si vlerë që e pasuron të gjithë përvojën në shkollë.

duke qenë një nga aftësitë më të kërkuara në shekullin e 21-të, kreativiteti do të inkurajohet dhe zhvillohet në çdo nxënës të shkollës sonë. Planifikimi i mësimeve dhe aktiviteteve të ndryshme do të ofrojë mundësi të panumërta për zhvillimin e kreativitetit.

çdo mësues do të zhvillohet profesionalisht për të nxitur të menduarit kritik, ndërsa komunikimi i ndërsjellë do t’i mundësojë secilit të shprehë mendimet e tij.

pranimi i secilit nxënës ashtu siç është, na ndihmon të rrisim vetëbesimin e tyre përmes aktiviteteve ekipore dhe individuale, të cilat në fund do të rrisin suksesin e çdo nxënësi në shkollën tonë.

Aktivitetet jashtëshkollore dhe klubet e ndryshme do të ofrojnë mundësi për të promovuar empatinë, e cila u mundëson nxënësve të shohin botën nga këndvështrimi i të tjerëve dhe të zhvillojnë dashamirësi dhe dhembshuri për të tjerët. Do të ndihmojë gjithashtu në ndërtimin e marrëdhënieve, përmirësimin e komunikimit dhe zgjidhjen e konflikteve.

është standardi i shkollës sonë. Gjithçka në shkollën tonë udhëhiqet nga standardet më të larta në fushën e arsimit.

Rreth Nesh

German School of Kosova është shkollë private e nivelit fillor dhe të mesëm të ulët. GSK ofron arsim cilësor dhe inovativ me partnerë gjermanë dhe amerikanë.

Kontakti

Social

© Copyright 2023 GSK School. All right reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.