Shumëgjuhësia

Shkolla Gjermane e Kosovës karakterizohet me tregjuhësi në mësimdhënie. Nga klasa e parë do të mësohen gjuha shqipe, gjuha gjermane dhe gjuha angleze. Mësimet e rregullta do të zhvillohen në gjuhën shqipe, por gjuha gjermane dhe gjuha angleze do të mësohen që në klasën e parë. Në mënyrë që ky mësim të jetë i një standardi të lartë, aktivitetet jashtëshkollore do të ofrojnë mundësi që konceptet e mësuara të praktikohen dhe përforcohen në gjermanisht dhe anglisht. Në fund të shkollimit, nxënësit do të kenë nivel të lartë të kompetencës së gjuhës në të tri gjuhët.

Mësimdhënës kompetent

Zhvillimi profesional është një nga pikat e forta të shkollës sonë. Mësuesit do të mbështeten dhe zhvillohen vazhdimisht për të qenë në përputhje me vizionin dhe misionin e shkollës. Ata do të monitorohen dhe udhëzohen vazhdimisht për t'u siguruar që po përmbushen standardet më të larta të edukimit.

Aktivitetet ekstra-kurrikulare dhe klubet

Përveç orëve të rregullta, shkolla jonë ofron një gamë të larmishme aktivitetesh jashtëshkollore dhe klube që luajnë një rol vendimtar në zhvillimin holistik të nxënësve tanë. Këto aktivitete janë kuruar me kujdes për t'iu përshtatur interesave dhe talenteve të ndryshme të trupit tonë të nxënësve, duke siguruar që çdo individ të ketë mundësinë të eksplorojë dhe të shkëlqejë në fushat që ata kanë pasion. Nga sportet dhe artet tek akademikët dhe shërbimi në komunitet, ofertat tona jashtëshkollore ofrojnë një përvojë të plotë arsimore që shkon përtej mjedisit tradicional të klasës.

Teknologji informative

ne mësojmë të jemi në hap me kohën që në klasën e parë.

Lidership

ne zhvillojmë aftësitë e lidershipit, argumentimit dhe zgjidhjes së problemeve.

Disiplina dhe sjellja

ne kultivojmë vlera të ndryshme për një shoqëri më të mirë.

Shah

praktikojmë aftësitë e të menduarit kritik dhe strategjik.

Robotikë

praktikojmë zgjidhjen e problemeve, programimin, matematikën dhe shkencën.

Sporte

zhvillojmë trupin krahas mendjes për mirëqenien e fëmijëve tanë.

Lexim

qëllimi ynë është të frymëzojmë dëshirën për lexim, analizë dhe argumentim.

Edukim medial

një domosdoshmëri për sigurinë e fëmijëve.

Printim 3D

zhvillojmë kreativitetin, zgjidhjen e problemeve dhe bashkëpunimin

Rreth Nesh

German School of Kosova është shkollë private e nivelit fillor dhe të mesëm të ulët. GSK ofron arsim cilësor dhe inovativ me partnerë gjermanë dhe amerikanë.

Kontakti

Social

© Copyright 2023 GSK School. All right reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.